Dynamic Concepts Consultancy

DCC uit Eindhoven voert belevingsonderzoeken uit voor dag- en verblijfsattracties, publieke- en private instanties, ontwikkelingsmaatschappijen, culturele instellingen, kennisinstellingen, projectontwikkelaars, vastgoed en voor het innovatieve MKB.