Zicht op Steden

Zicht op Steden is een breed inzetbaar dashboard voor gemeenten en andere stakeholders. In een interactief online dashboard combineren en ontsluiten wij meerdere databronnen.

Zicht op Steden geeft inzicht in bezoekersaantallen en passanten en onderwerpen zoals toerisme & recreatie, retail, wonen en werken, demografische en economische ontwikkelingen. Zicht op Steden is een voor meerdere disciplines inzetbaar dashboard en wordt op maat gemaakt. Gebruikers zijn citymarketeers en centrummanagers en medewerkers van gemeentelijke afdelingen, zoals strategie & beleid en onderzoek & statistiek.

Voor de locatiegegevens maken wij gebruik van anonieme en geaggregeerde locatiedata van Resono:

  • Bron: Resono mobile panel met meer dan twee miljoen gebruikers
  • Locaties: gebiedsdefinities vanaf circa 8 m², ook mogelijk voor bijv. wijken, wegen, fietspaden, gebouwen etc.
  • Aantallen en bezoekfrequentie: nauwkeurig meten van aantal bezoekers via hyperfence technologie, plus een gevalideerde ophoging naar de Nederlandse bevolking
  • Herkomsten: naar postcode4 gebied
  • Combinatiebezoeken: tussen locaties
  • Beschikbaarheid gegevens: na vier dagen
  • Privacy: voldoet aan Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG