Port of Amsterdam

Westpoort is een groot bedrijventerrein in het westen van Amsterdam. Het havengebied is van grote betekenis voor de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid van de Metropoolregio Amsterdam. Voor werkgevers en werknemers is van belang dat Westpoort goed bereikbaar blijft. Het Havenbedrijf Amsterdam wenst inzicht te verkrijgen in de omvang van de dagelijkse pendel van Westpoort. Daarnaast is het Havenbedrijf geïnteresseerd in de herkomstgebieden van werknemers. Zicht op Data heeft de pendel en herkomsten van werknemers geanalyseerd met behulp van gsm-data.