Stedelijk Gebied Eindhoven

Voor het Stedelijk Gebied Eindhoven (samenwerkingsverband van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal evenementen waarbij gsm-data is geanalyseerd. Het Stedelijk Gebied Eindhoven streeft naar een uitstekend leef- en vestigingsklimaat voor (toekomstige) inwoners en bedrijven. Verspreid over de gemeenten is er een divers aanbod aan sport- en cultuurvoorzieningen. Daarnaast wordt een groot aantal evenementen georganiseerd. De regio heeft de ambitie om het voorzieningenniveau te verhogen. De regio wenst inzicht te hebben in de lokale, regionale en bovenregionale functie van een groot aantal evenementen.